Vergadering in Ninigui

Op een blauwe maandagmorgen ergens eind november, verzamelden vertegenwoordigers van de zeven wijken van Ninigui in de vergaderruimte van de Unie van de Naamgroepen.

Wij hadden daar met hen afgesproken om het startsein te geven voor een grootscheeps socio-economisch onderzoek. Zeven dagen lang bezoeken zeven mannen en zeven vrouwen de zeven wijken om 140 gezinnen te interviewen en om informatie te bekomen over onder andere, hun inkomsten en uitgaven, hun waterverbruik, en hun problemen om aan water te geraken. Ze maken ook een gedetailleerde inventaris van alle waterbronnen die het dorp telt. De analyse van deze gegevens geeft ons dan een goed beeld van de waterproblematiek in het dorp. Welke wijken hebben nood aan een extra waterpunt? Waar worden de problemen vooral door een falend beheer veroorzaakt? En hoe kan de situatie efficiŽnt verbeterd worden?

Maar zover zijn we nog niet. Tijdens de vergadering wordt de werkwijze van het onderzoek uitgelegd, en worden de te ondervragen gezinnen per wijk uitgeloot. De wijkverantwoordelijken hebben hiervoor lijsten met alle huishoudens opgesteld. Papiertjes met nummertjes gaan de plastieken zak in, en worden door een onschuldige kinderhand geloot.

Enkele van de onderzoekers die een week lang in het dorp zullen blijven.