Klaar voor de waterpomp

In het dorp Ninigui bereidt de bevolking zich voor op de komst van drie pompen: één in de wijk Baasneeré, bij de zetel van de Unie van Naamgroepen, en twee in de grote wijk Souka.

De toekomstige gebruikers van elk van de drie nieuwe pompen verzamelen voor een reflectie over de rol van het comité.

Béatrice, animatrice van Ocades, leidt de discussie. Langzaam wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is een goed werkend comité te installeren: zorgen voor onderhoud en hygiëne, uitvoeren van kleine reparaties en bijhouden van een kas.

Niet zomaar iedereen kan een lid van het comité worden: elke functie heeft zijn vereisten. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen lezen en schrijven om secretaris te worden.

Na de sessie houden de toekomstige gebruikers een vergadering om de leden van het comité aan te duiden.

De 21 leden van de drie comités worden door Ocades gevormd om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren.

De vorming gaat onder andere over het belang van hygiëne.

Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat je waterpomp niet wordt zoals de pomp op de tekening?

De drie comités bezoeken een bestaande pomp in een andere wijk van het dorp. Zo zien ze waar ze bij het onderhoud van de pomp op moeten letten.

Het comité beheert een kas om reparaties te kunnen betalen. De kas wordt gevuld door periodieke bijdragen van gebruikers, of door de verkoop van het water aan de pomp. Het comité moet een eenvoudige boekhouding kunnen bijhouden.

Om een pomp te installeren moet je eerst naar water boren. Zware machines zijn nodig om tot op meer dan 75 meter diepte een boring uit te voeren.

Tot op ongeveer veertig à vijftig meter diep kan je met een grote boorkop boren: de verweerde grond is niet zo hard. Vanaf 50 meter stoot je op harde rots. Als je geen water vindt, is de boring negatief. We hopen dus op drie positieve boringen.