Boontjes uit Burkina

Ouahigouya, 21 maart 2008

In de winter vind je in de Belgische supermarkten en biowinkels prinsessenboontjes die rechtstreeks uit Afrika overgevlogen worden. Door het vliegtuigtransport zijn dergelijke boontjes verantwoordelijk voor 20 tot 26 keer meer broeikasgassen dan Europese seizoensboontjes, berekende het Britse onderzoeksnetwerk voor voedsel en klimaat. Maar er zijn wel anderhalf miljoen Afrikaanse boeren die hun inkomsten uit de export van groente en fruit naar Europa halen...

Lokaal voedsel is Ūn. Aan de hand van voedselkilometers - de afstand van veld tot bord - wordt berekent hoeveel schade het transport aan het milieu berokkent. Campagnes worden gelanceerd om geen producten te consumeren die van ver komen, zeker als ze met het vliegtuig vervoerd worden. Zo spaar je het milieu en draag je bij tot het tegengaan van de opwarming van de aarde. De ethische consument wordt wel voor een dilemma gesteld. Je gebruikt je koopkracht om het milieu te beschermen, maar wel ten koste van arme boeren uit het zuiden die maar kunnen overleven dankzij de export van voedselproducten. Het Centrum voor Internationale Handel van de Verenigde Naties waarschuwt alvast voor catastrofale gevolgen als lokaal voedsel in Europa de norm wordt: kleine boeren in ontwikkelingslanden dreigen hun inkomen te verliezen.

De vraag naar verse producten het hele jaar door stijgt sterk in Europa. De hoeveelheid groente en fruit die per vliegtuig ingevoerd wordt, is de laatste 15 jaar meer dan verdubbeld. Vliegtuigtransport genereert 177 keer meer broeikasgassen dan transport per boot, volgens het Britse biocertificeringsorgaan Soil Association. In 2007 dreigde de Soil Association al het vliegtuigtransport van bioproducten te verbieden. Zo ver is het niet gekomen: voortaan mogen bioproducten enkel met het vliegtuig vervoerd worden als boeren uit het Zuiden er baat bij hebben.

De export van landbouw- producten geeft Afrikaanse boeren een kans om op een waardige manier hun boterham te verdienen, zeggen eerlijkehandelsorganisaties.

Bovendien stoot de gemiddelde Afrikaan tientallen keren minder CO2 uit dan de gemiddelde Europeaan.

'De uitstoot van broeikasgassen door luchttransport van onze groenten is groot, maar blijft verwaarloosbaar in vergelijking met de schade veroorzaakt door de levensstijl in rijke landen,' zegt de Keniaanse groenteboer Russell N'gan'ga. Volgens hem is het niet eerlijk Afrikaanse boeren om die reden de toegang tot de Europese markt te ontzeggen. Kenia startte al een tegenoffensief: de campagne 'Grown under the sun' vertelt consumenten over de positieve effecten van de export van verse producten voor de ontwikkeling van het land.

Volgens experten is het gevaarlijk enkel voedselkilometers als criterium te gebruiken. Je moet de ecologische voetafdruk bekijken voor de hele voedselketen, niet alleen het transport, maar ook andere energiefactoren zoals watergebruik, meststoffen en verpakking. In het Verenigd Koninkrijk kost het bijvoorbeeld vier keer minder energie om een Nieuw-Zeelands lam te consumeren dan een Brits lam, en hetzelfde blijkt uit berekeningen voor melkproducten en fruit. Bloemen overgevlogen uit Kenia verbruiken minder dan een vijfde van de energie nodig voor bloemen uit serreteelt in Nederland. Door een boycot van Afrikaanse producten zal Europa de totale CO2-emissie met minder dan 0,1 percent kunnen verminderen.

De echte oplossing voor de Afrikaanse boer ligt hem niet in de export naar Europa: slechts een kleine minderheid van de producenten, en zeker niet de armste, zijn in staat om hun producten uit te voeren via het commerciŽle circuit of via eerlijke handel. De lokale markt wordt overspoeld met goedkope producten uit het buitenland, terwijl de stedelijke consument zijn neus ophaalt voor de lokale producten. Afrikaanse boeren moeten dus in de eerste plaats de lokale markt heroveren: de consumptie van lokaal voedsel moet omhoog. Alleen zo kunnen ze minder afhankelijk worden van de export naar Europa.

Behalve ecologische argumenten zijn er ook socio-culturele en economische redenen die aangehaald worden om consumptie van voedsel van eigen bodem te verdedigen, zowel in Noord als Zuid. Culinaire tradities worden in ere gehouden, lokale gewassen en variŽteiten blijven bestaan, vergeten (winter)groenten worden terug populair, en de lokale voedselproducent vaart er wel bij.